Przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Białorusi niezbyt aktywno dywersyfikują rynki zbytu produkcji

Przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Białorusi niezbyt aktywno dywersyfikują rynki zbytu produkcji. O tym powiedział minister przemysłu kraju Witalij Wouk podczas kolegium resortu. „W 2016 roku część Rosji od ogólnej liczby eksportu Ministerstwa Przemysłu Białorusi wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 54,5% do 59,4%. Przy tym obniżyła się liczba dostaw do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw: z 35% w 2015 roku do 28,1% w 2016”, - odznaczył Witalij Wouk. Przy tym przez niego zostało podkreślone, że Ministerstwo Przemysłu spełniło zadanie co do eksportu na nowe perspektywne rynki, eksport na nie wyniósł 276 mln 900 tys. dolarów. Produkcja była eksportowana do 59 krajów z listy nowych perspektywnych rynków zbytu: do Bośni i Hercogowiny, Islandii, Macedonii, Norwegii, Serbii, Szwajcarii, Indonezji oraz innych krajów.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
06.00 Nowości z Białorusi (Pol)

Dalej:
06.20 Nauka na Białorusi (Pol)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

21.05.17-19.00
21.05.17-20.00